jijbent logo

LEREN ONTWIKKELEN

JIJ BENT in co-productie

Project M; Maatschappelijke vernieuwing én een unieke leerervaring

Samen met Aart Goedhart en Barbara van der Steen heeft JIJ BENT Project M ontwikkeld. Een unieke leerplaats waarbinnen maatschappelijke vraagstukken, die schijnbaar onmogelijk op te lossen zijn, een stuk verder worden gebracht.

Deel pagina:

Maatschappelijke vernieuwing én een unieke leerervaring

Overkomt het jou ook weleens? Dat je iets waarneemt en denkt ‘dat dit in deze tijd nog zo gaat’? Dingen die je om je heen ziet en die je aan het hart gaan. Waarbij je voelt: dat mag niet zo blijven. Daar sta je niet alleen in!

Meer en meer organisaties merken dat relevante maatschappelijke thema’s op een andere manier moeten worden benaderd dan tot nu toe gedaan is. Ook ervaren ze dat deze steeds complexer worden. Door versnipperde verantwoordelijkheden en verstrengelde belangen komt een werkende oplossing niet langer van één persoon, functiegroep of zelfs organisatie. Het is onduidelijk wie dan nog het voortouw neemt. En toch zijn de problemen te belangrijk om aan de willekeur over te laten.

Samen verder!

In Project M werken mensen zes maanden samen, nemen initiatieven, zetten een beweging in gang en creëren een doorbraak binnen een vraagstuk dat ze aan het hart gaat.

Project M is een plek, waar de gebruikelijk mores worden verlaten. Ervaren managers en professionals stappen in een nieuwe verhouding met elkaar en benaderen hardnekkige maatschappelijke vraagstukken radicaal anders. Concrete vraagstukken waarbij bestaande werkwijzen, soms al jaren, tekortschieten.

Wat doe je tegen overgewicht bij jonge kinderen? Hoe wordt een wijk weer aantrekkelijk? Hoe krijgt de terminale zorg een nieuwe impuls?

De vragen zijn niet nieuw. Maar waarom zijn ze er nu al jaren?

Bij elk Project M is er een ander vraagstuk en zijn er andere mensen die deelnemen. Elk Project M kent daarom zijn eigen dynamiek en uitkomst.

Kankerpatienten krijgen zeer diverse informatie over hun ziekte. Wat is een juiste behandeling? Wat heeft haast, en wat minder? Hoe zit het met nazorg en leefstijl? Ziekenhuizen, verzekeraars, beleidsmakers, farmaceuten en patiëntvertegenwoordigers kwamen in Project M met het Oncokompas, een individuele online gids door het onoverzichtelijke landschap.

Project M is een gedreven, maar ook een spannende plek, omdat deelnemers individueel en als groep worden uitgedaagd om creativiteit, samenwerking, leiderschap en moed te tonen. Welke dilemma’s en paradoxen worden voelbaar? En welke moed vraagt dat vervolgens? Welke grenzen staan mogelijkheden in de weg? En wat betekent ontgrenzen dan?

De opgave raakt naast het denken ook het voelen. De groep zoekt vanuit hoofd, hart en buik naar nieuwe wegen en oplossingen, gevoed door de eigen nieuwsgierigheid. Of betrokkenheid. Of persoonlijke ergernis, omdat het zo toch niet langer kan!

Project M biedt een plek voor mensen en organisaties die samen een maatschappelijk vraagstuk durven op te pakken. Samen, maar dan anders. Samen met stakeholders, gebruikers en doelgroepen. Om al samenwerkend binnen zes maanden een beweging in gang te zetten.

Hoe werkt het?

Het startpunt ligt bij iemand die het belangrijk vindt dat ergens iets aan gebeurt. En signaleert dat dit al een tijd zo is. En hoe belangrijk het ook wordt gevonden: het wil maar niet vlotten. Mensen binnen instellingen, steden of regio’s die zien dat de bestaande methoden geen of onvoldoende beweging brengen.

Deze persoon neemt contact op met Project M.

De wethouder, die zich hard wil maken voor de bestrijding van overgewicht bij kinderen. De schoolbestuurder, die ondanks alle protocollen het pesten niet ziet afnemen. De woningcorporatie-directeur, die geen schade van vandalisme meer wil.

In overleg met hem of haar wordt een start van Project M ontworpen. Met vragen over ‘Wie’ en over ‘Waarom’. Want zoals gezegd: elk Project M kent een eigen dynamiek.

Zo zoeken we naar gemotiveerde betrokkenen die willen instappen. Mensen die kijken vanuit verschillende invalshoeken, deskundigheden en ervaringen.

En kunnen we overwegen een groep Challengers aan te laten sluiten: mensen uit de wetenschap, ondernemers uit innovatieve ondernemingen, mensen met een scherpe blik, invloedrijke mensen in de lokale of landelijke politiek enzovoorts.

Zes maanden een bijzondere coachings- en leerplaats

Gedurende zes maanden trekt de groep met elkaar op. Deelnemers stappen in met persoonlijke motivatie, een grensverleggende gedrevenheid en grote nieuwsgierigheid naar een werkende oplossing. Ze willen Project M minstens zes maanden een belangrijke plek geven in hun professionele leven.

Binnen Project M begeleiden ervaren leercoaches de groep en de individuele deelnemers. Want soms is de aantrekking van het vertrouwde toch te sterk. Of komen onderling de verhoudingen op spanning. Of wil de achterban opeens heel wat anders.

Project M hanteert daarom een deelnemersprijs. Deze prijs is vergelijkbaar met die van een coachingstraject of een leergang. Ook onderzoeken we per project of een investering van derden of subsidiegelden mogelijk zijn.